Schilderijen

Beschrijving van het schilderij van Peter Bruegel "De gelijkenis van de blinden" (Blinden leiden de blinden)


Het schilderij is geschilderd in 1568. Tegenwoordig is het in het Capodimonte-museum in Napels.

Iedereen die de prachtige roman Charles de Coster The Legend of Thiel Uhlenspiegel heeft gelezen, weet waarschijnlijk dat tijdens de Nederlandse revolutie het hele volk heeft deelgenomen aan de hevige strijd met de Spanjaarden voor onafhankelijkheid.

Deze evenementen werden bijgewoond door een van de grootste Nederlandse kunstenaars, tekenaars en graveurs, die ook betrokken was bij de geboorte van de realistische Vlaamse en Nederlandse kunst Peter Brueghel de Oude.

Hij was een kunstenaar-denker, voortdurend en intens nadenkend over de zin van het leven, Brueghel was zijn tijd ver vooruit. Zijn slimme talent paste niet in het kader van algemeen aanvaarde concepten en kunstgenres.

Het hoofdthema van Brueghel's werken is het beeld van de Nederlandse boeren en ambachtslieden van de stad. Hij was een van de eerste schilders die het werk van de mens begon af te beelden. Hij had geen behoefte om een ​​ideaalbeeld van mensen van de mensen te creëren, integendeel, hij probeerde hun beelden als natuurlijk, direct en opzettelijk grof te maken.

In de schilderijen van deze kunstenaar was er altijd een bepaalde hoeveelheid ondeugende humor. Kenmerkend in dit opzicht zijn de groteske figuren van kreupelen en paupers, die de kunstenaar meer dan eens heeft afgebeeld. De biografen van Brueghel zeggen dat hij speciaal in een boerenoutfit gekleed was om door de dorpen te lopen, zijn geportretteerde personages beter te leren kennen en bestuderen.

Een ander kenmerkend kenmerk van Bruegels doeken is hun gelijkenis. Gewoonlijk was geen van zijn schilderijen een eenvoudige weergave van een groep mensen tegen de achtergrond van het landschap, het was ook een illustratie van enkele beroemde verhalen. Dit is goed te zien in zijn laatste schilderij van de blinde man (1568), waarin hij de beroemde gelijkenis presenteerde over de blinde die andere blinde mensen leidt.

Deze foto heeft ook verschillende andere namen - "Parabool van de blinde", "Blinde", "Blinde leidt de blinde", "Blinde leidt de blinde". Voor de plot van de foto koos de kunstenaar de bijbelse gelijkenis van de blinden, die zegt dat als de blinde de blinde leidt, beide in de put zullen vallen.

Sneeuw Moskou brood samenstelling


Bekijk de video: Voerman Museum. Kunst kijken met Pieter. UIT met Esther (Juni- 2021).