Schilderijen

Beschrijving van het schilderij van Peter Bruegel "The Beating of Babies"


De schilder Brueghel is de laatste in de Nederlandse Renaissance. In zijn werken over het laatmiddeleeuwse denken demonstreerde hij de domheid en zwakte van de mens.

Peter Bruegel creëerde de volgende werken in 1566: "De preek van Johannes de Doper", "Volkstelling", "Kloppende baby's". In deze werken werd voor het eerst het thema van het leven van de gewone mensen in het universele sociale plan ter sprake gebracht.

De schilderijen fascineren met het besef van de authenticiteit van de gebeurtenissen en de plot uit het evangelie dient slechts als dekmantel. De slachting van de baby's beschrijft een fragment van een historisch belangrijke gebeurtenis uit het Nieuwe Testament - het Bethlehem-verhaal over de geboorte van Jezus. Deze gebeurtenis is een manifestatie van het bloedige despotisme van koning Grote Herodes, die illegaal de koninklijke troon bezet. Het kunstwerk 'Beating the Babies' toont een aanval van Spaanse soldaten op een Nederlandse nederzetting. Soldaten die in gebouwen binnendringen, halen hun kinderen van hun moeder.

De auteur van het werk was hoogstwaarschijnlijk getuige van de gruweldaden van de troepen in zogenaamd ketterse nederzettingen. Daarom vertegenwoordigden de soldaten van koning Herodes in Spaanse militaire uniformen en Bethlehem het Vlaamse dorp. In de eerste vermeldingen wordt de foto 'Aanval op het dorp' genoemd.

De foto laat zien hoe een eenvoudige dorpsfamilie smeekt om hun kind niet te doden, hoe een moeder het bewustzijn verliest door hulpeloosheid en vele andere brandende momenten. Dit werk van Bruegel is het eerste waarin tegelijk het historische sociaal-morele thema wordt aangeraakt. Dit komt door gebeurtenissen die op dat moment in Nederland plaatsvinden.

Het moment van creatie van het werk valt samen met het begin van de revolutionaire strijd van lokale bewoners met het Spaanse katholicisme en het feodalisme.

Vanaf het begin van de revolutie beginnen alle werken van Brueghel de gebeurtenissen van die periode te raden.

Serov kinderen


Bekijk de video: The Harvesters 1565 by Pieter Bruegel the Elder (Juni- 2021).