Schilderijen

Beschrijving van het schilderij van Titiaan Vecellio "Danae"


Dit schilderij is gemaakt door de kunstenaar Tiziano Vecellio. "Danae" is een van de schilderijen die ooit speciaal voor de koning van Spanje is geschilderd. Het schilderij is geschilderd met olie. Philippe II van Spanje trad op als klant.

De afbeeldingen die op de foto staan, symboliseren de tragische veranderingen in zijn. "Danae" heeft onderscheidende kenmerken van de voorgaande periode. Als we deze foto vergelijken met "Venus Urbinskaya", kan men de aanwezigheid van drama opmerken, dat het hele kunstwerk doordrong.

Afgaande op het werk van de auteur is het onmogelijk om niet op te merken dat hij het bestaande verlangen naar leven bewondert. Natuurlijk is Titian een innovator, omdat hij erin geslaagd is een aantal dramatische ervaringen in zijn creatie te introduceren en een bepaalde passie te ontwikkelen. Titiaan gaat goed om met kleurentaken en gaat goed om met tonen, combineert ze goed met schaduwen. Hiermee slaagde Titian erin mobiliteit en kleur, een duidelijke contour en zachte volumemodellering over te brengen.

In zijn schilderij verheft Titiaan de menselijke schoonheid. Met geluk bedoelt hij een vluchtige verheerlijking van gevoelens. De auteur van de bijbedoeling besloot Danai te vergelijken met een bediende van hoge leeftijd. Deze laatste houdt zich alleen bezig met het verzamelen van munten in zijn schort. Zo plaatste de kunstenaar het mooie en het verschrikkelijke naast zijn werk.

Titian is van mening dat de cynische en buitensporige hebzucht altijd de menselijke schoonheid en het oprechte gevoel van Danai zal confronteren. Deze confrontatie wordt ondersteund door de geharde handen van de oude vrouw.

Met behulp van het schilderij brengt Titiaan het idee over dat het goede altijd een stap hoger staat dan het slechte. Hij ontkent de enorme kracht van het kwaad niet, maar stelt geluk voor als een wapen in de strijd voor het goede. De foto is gevuld met de diepste betekenis. Dit is herhaaldelijk gezegd door mensen die gespecialiseerd zijn in dit kennisgebied.

Beschrijving van de drie-eenheid van Andrej Roebljov


Bekijk de video: Jacob Backer (Mei 2021).