Schilderijen

Beschrijving van het schilderij van Rembrandt Harmenszoon Van Rijn “Saul en David”


Van bijzondere waarde in het culturele en historische erfgoed zijn de werken van kunstenaars over zeldzame onderwerpen en percelen. Een voorbeeld van zo'n scène is de weergave van personages uit de Bijbel van Saul en David.

De Nederlandse schilder Rembrandt voerde twee doeken uit met deze helden: de eerste in 1630, de volgende in de periode van 1655 tot 1660. Dezelfde betekenis wordt in beide schilderijen gelegd, maar men kan nagaan hoe merkbaar de beheersing van de prestaties is gegroeid in een periode van bijna 30 jaar artistieke Rembrandts carrière. Lange tijd was er discussie over het auteurschap van de tweede foto, maar experts slaagden er na lang onderzoek in om de eigendom van het canvas te bewijzen.

Om het plaatje beter te begrijpen en duidelijker te voelen, moet je je verdiepen in historische feiten. In het oudtestamentische boek wordt Saul vermeld als de eerste koning van het koninkrijk van Israël. David is de tweede gezalfde profeet die regeert. Maar voordat hij aan de macht kwam, was David aan het hof van Saul een bekwame krijger en muzikant. In deze periode vindt de schilder op het doek plaats.

Saul onderscheidde zich niet door nederigheid en liefde voor God, daarom werd hij vaak gekweld door sombere gedachten en een slecht humeur. De melancholie van de koning genezen was alleen in staat om de ziel van een muziekinstrument te bespelen. Saul was een beroemde harpmeester; hij verlichtte de last van de ziel van zijn heerser.

Naast een directe beschrijving van de oudtestamentische plot, besteedt de kunstenaar aandacht aan de kwestie van sociale ongelijkheid. Een machtig geklede man wordt zittend, groot getoond en de begeleidende muzikant speelt op zijn knieën, zijn figuur is niet eens volledig in de compositie geplaatst, het is voor een aanzienlijk deel afgesneden.

Saul houdt de speer vast en denkt weer na over de moord op de jonge David. De koning anticipeert op zijn vertrek en de overwinning van David, wil het niet en is jaloers, hij raakt in verwarring.

Rembrandt wist op meesterlijke wijze de verborgen gedachten en verlangens die in de diepten van de zielen van de personages heersten, over te brengen.

Serov Portret van Ida Rubinstein


Bekijk de video: Trailer MIJN REMBRANDT (Mei 2021).