Schilderijen

Beschrijving van het drieluik van Jerome Bosch "Het laatste oordeel"


Het Laatste Oordeel van Bosch is een van zijn meest indrukwekkende werken en een van zijn meest indrukwekkende werken over dit onderwerp in het algemeen. Het is gemaakt in opdracht van de gouverneur van Nederland en is het grootste bewaard gebleven werk van de kunstenaar.

De plot van het drieluik is intuïtief voor iedereen die op zijn minst tot op zekere hoogte bekend is met christelijke tradities. Het paradijs is afgebeeld op de linkervleugel - het vertelt het allereerste begin van het bijbelverhaal. Hier schept de Heer Eva uit de rib van slapende Adam. Hier proberen Adam en Eva verboden appels uit de boom van kennis van goed en kwaad. Hier verdrijft een stralende aartsengel met een zwaard in zijn hand hen uit de Hof van Eden. In de wolken boven hen vechten engelen met gevallen engelen en laten ze vallen. En boven hen, Christus in de uitstraling van heerlijkheid en kracht.

De middelste vleugel toont het laatste oordeel. Boven is er een beproeving, de bazuinen van het afgelopen uur, de engelen verdringen zich om de troon van de Heiland en de rechtvaardigen staan ​​aan zijn voeten en bereiden zich voor om naar de hemel te gaan - het is opmerkelijk dat er maar heel weinig van hen zijn vergeleken met zondaars, die het pessimisme van de kunstenaar die gelooft dat de rechtvaardigen op aarde kunnen uitdrukken niet zo veel. En onder hen begint de hel. Molenstenen draaien, zondaars worden gekweld door duivels, zondaars brengen andere zondaars pijn toe, en hoewel dit slechts een beeld van oordeel is, lijkt het al erg op de hel.

De laatste vleugel is in feite de hel, en het roept buitengewoon onaangename gedachten op over de eindigheid van het leven en dat als de hel inderdaad zo is, het beter is om niet te zondigen. Bosch 'fantasie manifesteert zich in al zijn glorie - zondaars worden gekweld, doorboord met pijlen en messen, verbrand, levend gekookt, aan stukken gescheurd, opgehangen als varkenskarkassen aan haken. Voor zover het paradijs aanwezig is, is de hel net zo levendig en grafisch, alsof het veel dichter bij de kunstenaar staat.

Als de kunstenaar zichzelf een doel stelt, dan is dit doel om zondaars op de eenvoudigste manier van de hel af te weren. Ze intimideren.

Negende schacht foto


Bekijk de video: Wie was Jeroen Bosch? (Juni- 2021).